فرمانده دلها

پنجشنبه 1 مهر 1395 رویدادها

این برنامه توسط فرهنگسرای پایداری وبسیج دانش اموزی از تاریخ 24 مهر الی 19 ابان در گلستان پر از خیر وبرکت شهدا برگزار می گردد که در این برنامه بچه ها با سیره شهید حاج حسین خرازی آشنا می شوند

پیاده سازی و اجرا مرورگران