مخاطبان قلم،مدافعان حرم

پنجشنبه 25 آذر 1395 رویدادها

برنامه طومار"دلنوشته های مردم با شهدای مدافعین حرم" همزمان با برنامه پرواز فانوس ها هر دوهفته یک بار در همان قطعه ی برگزاری پرواز فانوس ها برگزار میگردد

پیاده سازی و اجرا مرورگران