سامانه اینترنتی فرهنگسرای پایداری اصفهان افتتاح گردید

دوشنبه 3 خرداد 1395 عمومی

سامانه اینترنتی و اندروید فرهنگسرای پایداری با قابلیت جستجوی ها شهدا با روش های متنوع و بدیع به همراه نقشه گلستان شهدا افتتاح گردید.

پیاده سازی و اجرا مرورگران