رونمائی از نرم افزار جامع آسمانی ها

چهارشنبه 28 مهر 1395 عمومی

به منا سبت  هفته دفاع مقدس نرم افزار جامع اپلیکیشن موبایل که هم تحت وب وهم اندروید میباشد وحاوی اطلاعاتی چون کل شهدای گلستان شهدا ومناطق عملیاتی ونیز وصیت نامه ها ومحتوای جامع ومناسب رونمائی میگردد

این نرم افزار برای اولین بار در سطح کشور میباشد وتاکنون در هیچ نقطه ای نبوده است

این نرم افزار بسیار جامع وحاوی تمام اطلاعات کل شهدا وعملیات ها واخبار ودیگر موارد بوده وهم برای کل شهروندان مناسب بوده ومیتوانند از کافه بازار دانلود کرده ونصب نمایند وبا حجمی بسیار کم در گوشی خود اطلاعات کل شهدا وعملیات ها راداشته باشندوهمچنین برای راویان چون دارای اطلاعات کل عملیات های دفاع مقدس بوده در خور میباشد

کار مهم دیگر این نرم افزار این است که شهروندان با قرار دادن گوشی خود روبروی تابلوی شهید تمام اطلاعات شهید از جمله وصیت وفیلم وعکس وصوت ورسته ویگان شهید را دریافت می نمایند

این رونمائی ضمن دعوت از مسئولین ارشد استان صورت میگیرد

پیاده سازی و اجرا مرورگران