برنامه حقیقتی افسانه ای

شنبه 3 مهر 1395 عمومی

این برنامه با همکاری بسیج شهرداری برگزار شده وسه عملیات کربلای5 و بیت المقدس و والفجر8 به تصویر کشیده شد وهمچنین بچه های بسیجی پایداری نمایشگاهی را احداث کردند تا یاد ایام جبهه های حق علیه باطل را اورده باشند

پیاده سازی و اجرا مرورگران