حضور جناب آقای صرامی مدیر فرهنگسرای پایداری در افتتاحیه برنامه فرمانده دلها

پنجشنبه 1 مهر 1395 عمومی

   برنامه فرمانده دلها با بیش از 5000 دانش اموز مقطع چهارم دبستان تا 19 ابان ماه ادامه دارد

پیاده سازی و اجرا مرورگران