رنگ آمیزی قبور شهدا

یکشنبه 16 آبان 1395 عمومی

ساماندهی ورنگ آمیزی قبور مطهر شهدای گلستان شهدار

فرهنگسرای پایداری وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اقدام به برنامه ساماندهی ورنگ امیزی قبور مطهر شهدا نموده است که خواهران روزهای شنبه وبرادران روزهای سه شنبه میتوانند از ساعت 17 الی 19 به گلستان شهدای اصفهان مراجعه و برای این برنامه اقدام کنند

پیاده سازی و اجرا مرورگران