بزرگداشت حماسه 25 ابان"روز حماسه وایثار استان اصفهان"

چهارشنبه 3 آذر 1395 عمومی

بزرگداشت شهدای 25 آبان با حضور700 دانش آموز دختر بارمز یا زینب آغاز و بانماز باشکوه وحدت به پایان رسید.مدیر فرهنگسرای پایداری:امروز راویان جنگ به دانش آموزان از رشادت،ایثار و شهادت مردان حماسه ساز در25 آبان سال61 سخن گفتند.

پیاده سازی و اجرا مرورگران