افتتاحیه دوره چهارم روایتگری فرهنگسرای پایداری

یکشنبه 26 دی 1395 رویدادها

افتتاحیه دوره چهارم روایتگری فرهنگسرای پایداری با حضور اساتید،راویان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس

پیاده سازی و اجرا مرورگران